אודות המחשבון
מחשבון זה מציג את תעריפי הביטוח של החברות הפועלות בענף, וזאת כדי לסייע לך בבחירת סוג הביטוח וחברת הביטוח המתאימים עבורך.
למה צריך לשים לב כשבוחרים חברת ביטוח?
  • מחיר הביטוח
  • מדד השירות
  • המידע הנוסף המפורט לכל תכנית ביטוח
תנאי שימוש
מבלי לגרוע מתנאי השימוש הקיימים באתר משרד האוצר, המידע המופיע באתר זה ניתן כשירות לציבור על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ואין בו כדי להטיל חבות או אחריות כלשהי על הרשות. המידע המחייב הוא המידע שיינתן על ידי חברת הביטוח או סוכן ביטוח מטעמה בהצעת הביטוח ו/או במסמכי הפוליסה ותנאיה.